Home

Welkom op de site van KNHS Regio Noord Holland, Kring Centraal

Deze site is bedoeld als communicatiemiddel binnen onze kring.

De KNHS is opgebouwd als een keten. Eén van de schakels in deze keten is onze Kring. Het kringbestuur voert het beleid van de KNHS uit in de breedste zin van het woord, met als belangrijkste drijfveer het behartigen van de belangen van verenigingsleden en verenigingen, binnen onze kring in het bijzonder en van de paardensport in het mooiste deel van de provincie Noord Holland in het algemeen. Behalve een bron van informatie zal deze site ook een gemakkelijk bereikbare contactmogelijkheid zijn.  

Regio's en kringen
 
De wedstrijdsport is georganiseerd binnen regio's, kringen en verenigingen. Een aantal lokale paardensportverenigingen vormt samen een kring en enkele kringen samen vormen een regio. Er zijn elf regio's. De provincie Gelderland en Flevoland vormen samen een regio.
 
Elke Kring is samengesteld uit een aantal rijverenigingen en ponyclubs (20 30). Je wordt dus lid van een rijvereniging of ponyclub en bent dan via deze club of vereniging automatisch lid van de Regio. De Regio zelf kent geen individuele leden.
 
De regio Noord Holland bestaat uit vier kringen; Noord, Midden, Centraal en Zuid.